Nieuws

Eén van de goede voornemens dit jaar was om beter te laten weten wat wij doen als vereniging, zowel naar buiten toe maar ook naar de led

Onderzoekers in Puerto Rico hebben individuen van Anolis cristatellus levend op gebouwen vergeleken met dieren uit het omliggende bos. Ze vonden dat dieren afkomstig uit een stedelijke omgeving meer hechtlamellen onder de tenen hebben, en over langere poten beschikken. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de dieren beter instaat zijn om over gladde wanden zoals muren en ramen te kunnen klimmen.

De kleinste kameleonsoorten beschikken over de meest krachtige tongen, zo hebben wetenschappers ontdekt. Hoe kleiner het lichaam van een kameleon, hoe sneller de tong van het dier naar buiten schiet bij het vangen van een insect zoals een krekel.
De kameleonsoort Rampholeon spinosus past bijvoorbeeld op een menselijke duim en kan zijn tong binnen een honderste van een seconde laten versnellen van 0 naar 95 kilometer per uur.

In de westerse wereld wordt de gedachte dat dieren niet zomaar dingen zijn waarmee je mag handelen zoals je goeddunkt (een eigen intrinsieke waarde hebben) inmiddels zeer breed gedragen.
Iedereen is het er over eens dat je als je een dier verzorgt je dan ook verantwoordelijk bent voor het welzijn van dat dier, over de haalbaarheid en wenselijkheid van het houden van dieren verschillen de meningen.

Zoals sommigen van jullie mogelijk weten is de overheid bezig met de invulling van de Wet Dieren.

In deze wet worden verschillende zaken die betrekking hebben op dieren geregeld. Sommige onderdelen zijn nieuw, andere zijn een voortzetting van bestaand beleid. Een van de onderdelen van de wet is de vastlegging van zogenoemde positieflijsten, die vervolgens via een algemene maatregel van bestuur ingevuld zullen worden.

Een positieflijst is een lijst met dieren die gehouden mogen worden. Dat houdt dus ook in dat wanneer een dier niet opgenomen is op de positieflijst, dit dier niet door particulieren gehouden mag worden. De doelstelling is om per 1 januari tenminste voor de zoogdieren deze lijst ingevuld te hebben.

Het houden van reptielen is een prachtige hobby, maar er komen voor de houders wel een paar verantwoordelijkheden bij kijken. In de media verschijnen soms berichten over ontsnapte slangen, hagedissen of zelfs krokodillen. Dit soort berichten vormen geen goede reclame voor onze terrariumhobby. Vandaar dat de NVHT Lacerta daar aandacht aan besteedt en daarvoor ook uw aandacht vraagt.

Lacerta-bibliotheek

De Stichting Bibliotheek Lacerta beheert de Lacerta-bibliotheek. De Lacerta-bibliotheek staat ten dienste van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde.

Meer info over de bib...
Nieuwe boeken
Tijdschriften

74 jaar Lacerta

Alle uitgaven en artikelen ouder dan 5 jaar komen digitaal beschikbaar op deze website!

Informatiefolder Lacerta

Download de informatie-folder van Lacerta.