Over Lacerta

Lacerta vormt in Nederland al vanaf 1942 een middelpunt waar kennis is gebundeld over voeding, huisvesting, natuurlijk gedrag en kweek van slangen, hagedissen, schildpadden, kikkers en salamanders in de vorm van artikelen over waarnemingen in de natuur en in  het terrarium. Eigenlijk was en is Lacerta een platform dat liefhebbers in staat stelt hun ervaringen, maar ook  nakweekdieren uit te wisselen. Dit maakt dat Lacerta in Nederland nog steeds de toonaangevende algemene herpetologische vereniging is.

Wat kunt u, als verenigingslid, van Lacerta verwachten?

1    U krijgt het full color verenigingsblad “Lacerta”

Dit fraaie, met interessante artikelen gevulde, tijdschrift verschijnt zes keer per jaar. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een kundige redactie. De zorg voor kwaliteit is belangrijk, omdat de vereniging zich daarmee onderscheidt van de vaak niet-gecontroleerde informatie die via het internet wordt verspreid. Los van dit alles is het natuurlijk leuk om regelmatig een boekje via de post te ontvangen, dat je vervolgens op een passend moment kunt doorlezen en verder als naslagwerk kunt bewaren en gebruiken.

2    Uitwisselen van ervaringen met andere liefhebbers

In verschillende delen van Nederland zijn werkgroepen actief waar in een ongedwongen sfeer  ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Vaak worden er ook lezingen en excursies georganiseerd. Op de site van de vereniging www.lacerta.nl is daarover meer informatie in te vinden.

3    Dierenwelzijn

Niet moet worden vergeten dat op terrariumhouders die een stukje natuur in huis halen de belangrijke plicht rust om de dieren de nodige specifieke zorg te bieden. Lacerta biedt de mogelijkheid en de kennis om aan die verantwoordelijkheid te kunnen voldoen. Voor het geval medische zorg noodzakelijk is, beschikt Lacerta over een lijst met tientallen (gespecialiseerde) dierenartsen. Ook bij u in de buurt.

Verder onderhoudt Lacerta nauwe banden met verwante organisaties en heeft ze contact met verschillende dierenorganisaties, zoals de European Studbook Foundation, waarmee ervaringen, kennis en diensten worden uitgewisseld.

Ook propageert Lacerta de aanschaf van na­­kweek­dieren via kwekers. Het kweken met reptielen en amfibieën is de laatste jaren gelukkig sterk toegenomen. Dit gegeven is een goede indicator dat houden van deze ongebruikelijke huisdieren enorm is verbeterd. Het kweken met terrariumdieren zorgt ervoor dat minder of zelfs geen dieren uit het wild geïmporteerd hoeven te worden. Een goed voorbeeld hiervan is de succesvolle kweek met  de Griekse landschildpad.

4    Verenigingsbibliotheek

De stichting “Bibliotheek Lacerta” beheert de uitgebreide verenigingsbibliotheek. De bibliotheek, die uniek in de wereld is, draagt zorg voor een zeer gevarieerde verzameling van gespecialiseerde boeken en tijdschriften uit binnen- en buitenland. Met die informatie kunt u uw kennis over uw dieren verder verbreden.

5    Stimuleringsregeling

Voor populair-wetenschappelijke studies aan reptielen, amfibieën en geleedpotigen door leden van de vereniging, heeft Lacerta een unieke regeling ingesteld. Men kan voor een subsidie in aanmerking komen. Wel is het noodzakelijk een goed onderbouwd voorstel in te dienen. Het subsidieplafond bedraagt €250,- per aanvraag en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten. Een commissie toetst of de aanvraag voldoet aan de regels. Als tegenprestatie schrijft de aanvrager een artikel voor ons maandblad “Lacerta”.

6    Lacerta via het Internet

Ook via internet (http://www.lacerta.nl) laat de vereniging zien dat ze op een breed terrein actief is en dicht bij de leden wil staan. U vindt er tal van interessante onderwerpen zoals: werk- en doelgroepen, vraag en aanbod, dierenartsen, wetgeving, welzijnsnormen en informatie over stamboeken. Handig is ook de mogelijkheid om een uitgave digitaal door te bladeren om zo nader met het blad kennis te maken. Bezoek dus snel onze site!