Artikelen voor het blad

Het tijdschrift van onze vereniging is inmiddels aan zijn 76e jaargang toe. De bedoeling van het blad is dat leden zo veel mogelijk ervaringen op het gebied van de terrariumhobby en waarnemingen in het wild met elkaar delen. De laatste tijd is de voorraad artikelen in snel tempo teruggelopen, wat de continuïteit van het blad in gevaar brengt. We streven naar zes uitgaven per jaar van minimaal 32 pagina's. Tot vorig jaar is dat goed gelukt en lag de omvang van elk nummer zelfs op gemiddeld meer dan veertig pagina's. Door de stagnatie in de aanvoer van artikelen vrezen we echter dat we dat nu niet meer halen.

We willen dan ook een dringende oproep doen om artikelen voor het blad aan te leveren, zodat het een blad blijft voor en door Lacerta-leden (hoewel een artikel ook van niet-leden afkomstig mag zijn). Bent u niet zo'n schrijver, maar heeft u wel ervaringen die de moeite van het delen waard zijn? Omschrijf die dan kort en stuur ze ons (redactie@lacerta.nl), dan kunnen we gezamenlijk kijken hoe we er een volwaardig artikel van kunnen maken. Een ruwe opzet voor een artikel mag ook, dan bewandelen we dezelfde weg.

Help de frequentie, de periodiciteit en de omvang van het blad te continueren: SCHRIJF! De redactie, het bestuur, maar vooral ook alle Lacerta-leden zullen u dankbaar zijn.