Adverteren

Het tijdschrift LACERTA verschijnt zesmaal per jaar (full colour, gemiddeld 40 pagina's per uitgave) en bevat oorspronkelijke artikelen over amfibieën, reptielen en terrariumhouderij, boekbesprekingen, tips en reisverslagen. Paginaformaat 170x245 mm. Oplage: 1000 ex.
Daarnaast biedt Lacerta een grote hoeveelheid informatie aan op haar website, www.lacerta.nl. Op het meest bezochte onderdeel van de website, het forum, ook toegankelijk voor niet-leden, bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties in het formaat 300x60 pixels. Neem contact op voor het adverteren op een andere locatie of bij een afwijkend formaat.
U kunt informatie over tarieven opvragen bij de penningmeester. Hier kunt u ook terecht indien u speciale wensen heeft met betrekking tot advertenties in het blad Lacerta of op de website.