Nieuws

De stand van zaken

Over een maand is het weer tijd voor onze jaarlijkse ALV, een goed moment om eens stil te staan bij de stand van zaken in de hobby en de vereniging.

Laten we beginnen met het goede nieuws, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit van 2015 om...

Zaterdag 13 mei 2017 om 14.30

In navolging van voorgaande jaren zal de NVHT “Lacerta” ook dit jaar naast de ALV een lezing organiseren en mensen de mogelijkheid te geven dieren of toebehoren (voedseldieren, planten etc) aan te bieden. De aan te bieden dieren dienen van te voren aangemeld te worden bij Jeroen van Leeuwen (secretaris@lacerta.nl).

Special Madagaskar

Op 28 februari verschijnt het laatste nummer van jaargang 74: een dubbelnummer van 100 pagina's met als thema 'Madagaskar.' De redactie van Lacerta is constant op zoek naar interessante artikelen over onze hobby. Ervaringen met het houden van reptielen en amfibieën zijn dan ook altijd welkom bij de redactie.

Werkgroepen

Martin Weijters over Mantella

Zoals al eerder gecommuniceerd zal de mei-bijeenkomst verzet worden van 05-05-2017 naar 12-05-2017, dit in verband met de viering van bevrijdingsdag. Martin Weijters geeft dan een lezing over het genus Mantella uit Madagaskar.Het belooft dus weer een interessante avond te worden met een vrij onbekend kikkergenus in de hoofdrol.

In de westerse wereld wordt de gedachte dat dieren niet zomaar dingen zijn waarmee je mag handelen zoals je goeddunkt (een eigen intrinsieke waarde hebben) inmiddels zeer breed gedragen.
Iedereen is het er over eens dat je als je een dier verzorgt je dan ook verantwoordelijk bent voor het welzijn van dat dier, over de haalbaarheid en wenselijkheid van het houden van dieren verschillen de meningen.

Zoals sommigen van jullie mogelijk weten is de overheid bezig met de invulling van de Wet Dieren.

In deze wet worden verschillende zaken die betrekking hebben op dieren geregeld. Sommige onderdelen zijn nieuw, andere zijn een voortzetting van bestaand beleid. Een van de onderdelen van de wet is de vastlegging van zogenoemde positieflijsten, die vervolgens via een algemene maatregel van bestuur ingevuld zullen worden.

Een positieflijst is een lijst met dieren die gehouden mogen worden. Dat houdt dus ook in dat wanneer een dier niet opgenomen is op de positieflijst, dit dier niet door particulieren gehouden mag worden. De doelstelling is om per 1 januari tenminste voor de zoogdieren deze lijst ingevuld te hebben.

Het houden van reptielen is een prachtige hobby, maar er komen voor de houders wel een paar verantwoordelijkheden bij kijken. In de media verschijnen soms berichten over ontsnapte slangen, hagedissen of zelfs krokodillen. Dit soort berichten vormen geen goede reclame voor onze terrariumhobby. Vandaar dat de NVHT Lacerta daar aandacht aan besteedt en daarvoor ook uw aandacht vraagt.

Nieuw in de bib

BOEKEN
26-1-2017
A photographic field guide to the amphibians and reptiles of the lowland monsoon forests of Southern Vietnam
Verbreitung, Biologie und Schutz der Erdkröte Bufo bufo - Mit besonderer Berücksichtigung des Amphibienschutzes an Strassen
Crocodile newts - The primitive Salamandridae of Asia (genera Echinotriton and Tylototriton)
Amphibians and reptiles of Guyana, South America - Illustrated keys, annotated species accounts, and a biogeographic synopsis
Venezuela y sus Tortugas
TIJDSCHRIFTEN
Laatste nieuwe tijdschriften: 17-3-2017

Lacerta-bibliotheek

De Stichting Bibliotheek Lacerta beheert de Lacerta-bibliotheek. De Lacerta-bibliotheek staat ten dienste van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde.

Meer info over de bib...
Nieuwe boeken
Tijdschriften

74 jaar Lacerta

Alle uitgaven en artikelen ouder dan 5 jaar komen digitaal beschikbaar op deze website!

Informatiefolder Lacerta

Download de informatie-folder van Lacerta.