Nieuws

Het tijdschrift van onze vereniging is inmiddels aan zijn 75e jaargang toe. De bedoeling van het blad is dat leden zo veel mogelijk ervaringen op het gebied van de terrariumhobby en waarnemingen in het wild met elkaar delen. De laatste tijd is de voorraad artikelen in snel tempo teruggelopen, wat de continuïteit van het blad in gevaar brengt.

Goed nieuws! Op 22 juni 2017 heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn visie op de status van de Positieflijst voor Zoogdieren. U vindt de tekst van deze brief in de bijlage. Om de ambtelijke taal begrijpelijk te maken heeft juriste Erna Philippi-Gho voor het PVH (Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit) een korte toelichting en samenvatting geschreven.

Onderzoekers in Puerto Rico hebben individuen van Anolis cristatellus levend op gebouwen vergeleken met dieren uit het omliggende bos. Ze vonden dat dieren afkomstig uit een stedelijke omgeving meer hechtlamellen onder de tenen hebben, en over langere poten beschikken. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de dieren beter instaat zijn om over gladde wanden zoals muren en ramen te kunnen klimmen.

Werkgroepen

Helaas is er geen lezing deze maand

Het is helaas niet gelukt om een speker te vinden die kon op de 3e vrijdag van februari, dus daarom is er geen lezing 16 februari 2018.

Sigurd Haak: Costa Rica & Panama

Voor vrijdag 2 februari aanstaande hebben we Sigurd Haak gevraagd de avond te verzorgen met een film over Costa Rica en Panama. De film laat natuurlijk een groot scala aan kikkers zien, maar ook de nodige reptielen en vogels naast uiteraard de prachtige natuur.

In de westerse wereld wordt de gedachte dat dieren niet zomaar dingen zijn waarmee je mag handelen zoals je goeddunkt (een eigen intrinsieke waarde hebben) inmiddels zeer breed gedragen.
Iedereen is het er over eens dat je als je een dier verzorgt je dan ook verantwoordelijk bent voor het welzijn van dat dier, over de haalbaarheid en wenselijkheid van het houden van dieren verschillen de meningen.

Zoals sommigen van jullie mogelijk weten is de overheid bezig met de invulling van de Wet Dieren.

In deze wet worden verschillende zaken die betrekking hebben op dieren geregeld. Sommige onderdelen zijn nieuw, andere zijn een voortzetting van bestaand beleid. Een van de onderdelen van de wet is de vastlegging van zogenoemde positieflijsten, die vervolgens via een algemene maatregel van bestuur ingevuld zullen worden.

Een positieflijst is een lijst met dieren die gehouden mogen worden. Dat houdt dus ook in dat wanneer een dier niet opgenomen is op de positieflijst, dit dier niet door particulieren gehouden mag worden. De doelstelling is om per 1 januari tenminste voor de zoogdieren deze lijst ingevuld te hebben.

Het houden van reptielen is een prachtige hobby, maar er komen voor de houders wel een paar verantwoordelijkheden bij kijken. In de media verschijnen soms berichten over ontsnapte slangen, hagedissen of zelfs krokodillen. Dit soort berichten vormen geen goede reclame voor onze terrariumhobby. Vandaar dat de NVHT Lacerta daar aandacht aan besteedt en daarvoor ook uw aandacht vraagt.

Nieuw in de bib

BOEKEN
  • Toegevoegd op 26-1-2018
  • The snakes of Java, Bali and surrounding islands
  • The snakes of the Moluccas (Maluku), Indonesia - A field guide to the land and non-marine aquatic snakes of the Moluccas with identification key
  • A field guide to the frogs of Borneo, 3rd ed.
  • Studies on anomalies in natural populations of amphibians
  • Reptiles of the Federated States of Micronesia
TIJDSCHRIFTEN
Laatste nieuwe tijdschriften: 26-1-2018

Lacerta-bibliotheek

De Stichting Bibliotheek Lacerta beheert de Lacerta-bibliotheek. De Lacerta-bibliotheek staat ten dienste van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde.

Meer info over de bib...
Nieuwe boeken
Tijdschriften

74 jaar Lacerta

Alle uitgaven en artikelen ouder dan 5 jaar komen digitaal beschikbaar op deze website!

Informatiefolder Lacerta

Download de informatie-folder van Lacerta.