Errata

Jaargang: 71 Nummer: 2 Pagina: 70
Waarnemingen aan de Troodoshagedis (Phoenicolacerta troodica) in Noord-Cyprus
Errata:
  • Op pagina 73 is het bijschrift weggevallen. Dit is een foto van Phoenicolacerta laevis, niet van troodica, zoals het ontbreken van een bijschrift hier zou kunnen doen vermoeden. De foto is bedoeld om beide soorten te kunnen vergelijken en is ook gebruikt voor het omslag van het betreffende nummer van Lacerta.
  • Verder moet het woordje "en" in de Engelse samenvatting natuurlijk "and" zijn: "Some information on predation and preditors is also presented".