Positieflijsten niet zo positief?

Zoals sommigen van jullie mogelijk weten is de overheid bezig met de invulling van de Wet Dieren.

In deze wet worden verschillende zaken die betrekking hebben op dieren geregeld. Sommige onderdelen zijn nieuw, andere zijn een voortzetting van bestaand beleid. Een van de onderdelen van de wet is de vastlegging van zogenoemde positieflijsten, die vervolgens via een algemene maatregel van bestuur ingevuld zullen worden.

Een positieflijst is een lijst met dieren die gehouden mogen worden. Dat houdt dus ook in dat wanneer een dier niet opgenomen is op de positieflijst, dit dier niet door particulieren gehouden mag worden. De doelstelling is om per 1 januari tenminste voor de zoogdieren deze lijst ingevuld te hebben.
De methodologie die gebruikt wordt voor de invulling van de positieflijst lijkt echter bedoeld om een zo kort mogelijke lijst te maken, in plaats van op verantwoorde wijze dierwelzijn te borgen. Volgens de toegepaste methode zouden er van de 5500 zoogdiersoorten slechts 35 op de positieflijst geplaatst kunnen worden. Ter indicatie voor de methode; de huishond is een soort die niet op de positieflijst zou moeten komen omdat een normaal gezin niet in staat zou zijn aan de huisvestingseisen te voldoen. Aangezien de hond als huisdier maatschappelijk geaccepteerd is, wordt hier zeer waarschijnlijk een uitzondering voor gemaakt.
Onlangs is er een motie door de Kamer aangenomen om op korte termijn ook een positieflijst in te vullen voor reptielen en vogels. Wat het resultaat daarvan zal zijn is vooralsnog onduidelijk, maar het valt te verwachten dat ook daar gekozen zal worden voor een zo kort mogelijke lijst.
Dierenbeschermingsorganisaties zoals de Stichting Aap vinden, door hun goede lobby-werk, gemakkelijk een podium voor de misstanden die zich in de gezelschapsdierhouderij voordoen. De positieve kant van de hobby, waarbij dieren op verantwoorde wijze worden gehouden, krijgt helaas niet de benodigde aandacht. Hierdoor ontbreekt een evenwichtig beeld.
Bij deze dus een oproep aan jullie als Lacerta-leden, en andere serieuze dierhouders, om de andere kant van het dieren houden te belichten. Als we niet in staat zijn om dit naar voren te brengen, is het zeer wel mogelijk dat het legaal beoefenen van onze mooie hobby op korte termijn onmogelijk wordt gemaakt. Spreek met de redactie van de lokale krant, radio of TV-omroep en zoek contact met politici die zich voor hun partij bezig houden met dierwelzijn.
Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.huisdieren.nu onder “wet en regelgeving”.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van NVHT Lacerta