Nieuws

Goed nieuws! Gisteren heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn visie op de status van de Positieflijst voor Zoogdieren. U vindt de tekst van deze brief in de bijlage. Om de ambtelijke taal begrijpelijk te maken heeft juriste Erna Philippi-Gho voor het PVH (Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit) een korte toelichting en samenvatting geschreven.

Het tijdschrift van onze vereniging is inmiddels aan zijn 75e jaargang toe. De bedoeling van het blad is dat leden zo veel mogelijk ervaringen op het gebied van de terrariumhobby en waarnemingen in het wild met elkaar delen. De laatste tijd is de voorraad artikelen in snel tempo teruggelopen, wat de continuïteit van het blad in gevaar brengt.

De stand van zaken

Over een maand is het weer tijd voor onze jaarlijkse ALV, een goed moment om eens stil te staan bij de stand van zaken in de hobby en de vereniging.

Laten we beginnen met het goede nieuws, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit van 2015 om...

Werkgroepen

Wegens afwezigheid van organisator geen bijeenkomst

Dit jaar slaan we de oliebollen avond over!

Jan Verkade: De reptielen van Ecuador

Op 1 december beleven we alweer de laatste Xenopus bijeenkomst van 2017! Buiten zal het koud zijn, dus een ideaal moment om de warmte van de Oliemeulen op te zoeken.

Op deze avond zal Jan Verkade een lezing geven over de reptielen van Ecuador.

 

In de westerse wereld wordt de gedachte dat dieren niet zomaar dingen zijn waarmee je mag handelen zoals je goeddunkt (een eigen intrinsieke waarde hebben) inmiddels zeer breed gedragen.
Iedereen is het er over eens dat je als je een dier verzorgt je dan ook verantwoordelijk bent voor het welzijn van dat dier, over de haalbaarheid en wenselijkheid van het houden van dieren verschillen de meningen.

Zoals sommigen van jullie mogelijk weten is de overheid bezig met de invulling van de Wet Dieren.

In deze wet worden verschillende zaken die betrekking hebben op dieren geregeld. Sommige onderdelen zijn nieuw, andere zijn een voortzetting van bestaand beleid. Een van de onderdelen van de wet is de vastlegging van zogenoemde positieflijsten, die vervolgens via een algemene maatregel van bestuur ingevuld zullen worden.

Een positieflijst is een lijst met dieren die gehouden mogen worden. Dat houdt dus ook in dat wanneer een dier niet opgenomen is op de positieflijst, dit dier niet door particulieren gehouden mag worden. De doelstelling is om per 1 januari tenminste voor de zoogdieren deze lijst ingevuld te hebben.

Het houden van reptielen is een prachtige hobby, maar er komen voor de houders wel een paar verantwoordelijkheden bij kijken. In de media verschijnen soms berichten over ontsnapte slangen, hagedissen of zelfs krokodillen. Dit soort berichten vormen geen goede reclame voor onze terrariumhobby. Vandaar dat de NVHT Lacerta daar aandacht aan besteedt en daarvoor ook uw aandacht vraagt.

Nieuw in de bib

BOEKEN
  • Toegevoegd op 1-7-2017
  • A field guide to the amphibians and reptiles of Sonora, Mexico
  • Rock agamas of Eurasia
  • Die Überwinterung von Europäischen Landschildkröten - 50 Frage – 50 Antworten
  • Amphibians of Costa Rica
  • Heimische Eidechsen im Freiland und Terrarium = Faszination, Haltung und Schutz
TIJDSCHRIFTEN
Laatste nieuwe tijdschriften: 17-10-2017

Lacerta-bibliotheek

De Stichting Bibliotheek Lacerta beheert de Lacerta-bibliotheek. De Lacerta-bibliotheek staat ten dienste van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde.

Meer info over de bib...
Nieuwe boeken
Tijdschriften

74 jaar Lacerta

Alle uitgaven en artikelen ouder dan 5 jaar komen digitaal beschikbaar op deze website!

Informatiefolder Lacerta

Download de informatie-folder van Lacerta.